Miejski Zespół Gospodarczo Administracyjny

dyr Karol Stefaniuk

ul. Warszawska 37,

tel. 083 3712330

mzgamp@wp.pl

godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

od godziny 7:30 do godziny 15:30

wtorek – od godziny 8:00 do godziny 16:00