Nasze miasto

Międzyrzec Podlaski stanowi atrakcyjne miejsce pod względem inwestycyjnym.

Ważne atuty miasta to:

 • położenie miasta na przecięciu głównych tras drogowych w pobliżu granicy wschodniej;
 • bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna miasta;
 • sprzyjające inwestorom nastawienie władz lokalnych;
 • znaczny rynek zbytu;
 • podaż i niskie ceny miejscowych surowców oraz tania siła robocza;
 • dobrze rozwinięte szkolnictwo średnie zawodowe;
 • niezbyt odległe położenie Międzyrzeca Podlaskiego od metropolii: Warszawy i Lublina;
 • Niskie podatki i ulgi dla przedsiebiorcow

Granice państwa (odległości):

 • Rosja (Gołdap) – ok. 310 km
 • Litwa (Ogrodniki) – ok. 290 km
 • Białoruś (Terespol) – ok. 75 km
 • Ukraina (Dorohusk) – ok. 140 km
 • Niemcy (Świecko) – ok. 640 km
 • Czechy (Cieszyn) – ok. 470 km
 • Słowacja (Łysa Polana) – ok. 488 km

Najsilniejsze branże produkcyjne i główne przedsiębiorstwa to:

 • produkcja artykułów spożywczych;
 • produkcja odzieży;
 • produkcja maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • produkcja budowlana;
 • producent konstrukcji stalowych dla budownictwa i części do maszyn;
 • produkcja drewna i wyrobów z drewna – przedsiębiorstwa;
 • produkcja obuwia;
 • transport międzynarodowy;
 • składy, hurtownie spożywcze i ogólnoprzemysłowe.